Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
24.04.2016 21:39 - KAZAKHSTAN RENEWABLE ENERGY CONFERENCE
Автор: bojanapankov Категория: Технологии   
Прочетен: 956 Коментари: 0 Гласове:
2 Kazakhstan Renewable Energy Conference
info@euroconventionglobal.com

Francis Smith
Event Director

Acad. Iordan Stoilov Ivanov


1000 Brussels - Belgiumimage
Tel. Belgium: +32 2 662 16 12
Tel. USA: +1 407 985 2256

RE:

Final call for registration - Kazakhstan Power & Renewable Energy Investment Conference - sell out conditions available

В приложение изпращам файлове за възможностите и за експериментита  на английски!

 

 

Уважаема /и/  Francis Smith

 

Уважаеми дами и господа,

Специални благодарности от името на академик Йордан Стоилов Иванов за поканата за участие във форума, но самата покана е изпратена много късно – на 8.04.2016 г.

Akad. Iordan Stoilov Ivanov - Foto 1990

 image

Затова позволете да Ви запозная със СПЕЦИФИЧНИТЕ способности на академика по иновациите  ЙОРДАН СТОИЛОВ ИВАНОВ – народен лечител, психофизиотерапевт,  учен -  УНИКАЛЕН БЪЛГАРИН – феномен, с паранормални способности и ясновидство по рождение.

ЕКСПЕРИМЕНТИ за възможностите му са правени с него по линия на БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ КАТО ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСТИЖЕНИЯТА МУ Е ВКЛЮЧЕНА и В СВЕТОВНАТА БАНКА ПО ИЗХРАНВАНЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО.

Академик Проф. Д-р Петър Петров в качеството на председател на Висшата атестационна комисия на НРБългария, след обсъждане с антрополози определя феномена Йордан Стоилов Иванов като „най-точния генетично съхранил се  по образ на  непромененяем дако-мизийски генотип на 6900 г., който е и най-старият представител от първите 124 етноси, населявали някога  земите на Балканите!".Като такъв е определен Боянският феноменът и чрез данните от антропологичните изследвания на дако-мизийския генотип, които го представят като уникат, всред еталоните на най-старото население на Балканския полуостров. С черти на дако-мизиец, съхранени непроменяеми цели шест хилядолетия. Това според учените означава, че хромозомите на майката на феномена са били много повече от един. Точно хромозомите са фактор за генетичната устойчивост на представители на такъв тип етнос, придаващи качества да управлява, лекува, реализира, материализира, устоява и пр., което се пада, в интервали на периоди през повече от 100, 500, 1000 или няколко хиляди години.

В същата връзка, в цялата научна документация за възможностите на феномена е описано как неговият  дух, по силен от материята, променя точката на топене от километри разстояние на най-трудния метал в Менделеевата таблица - индий. Този метал от Менделеевата талблица до момента на експеримент, проведен на датата 17 ноември 1988 г. от н.с. Милка Хаджиева от БАН, е бил еталон в света. След въздействието на Йордан Стоилов Иванов се променят и термодинамичните характеристики и въпреки неговото ползване от научните лаборатории, металът индий от тази дата вече не е и в никакъв случай не може да бъде еталон, тъй като изследването на влиянието върху метала Индий на излъчена и насочена биоенергия, чрез контрол ,организация и концентарация на Човешкия му мозък  е доказало това.Учените ни са описали най-подробно именно този най-важен експеримент от 1988 г., проведен от научни подразделения на БАН при които е  регистрирано влиянието на насочената енергия на човешкия мозък на Йордан Стоилов Иванов от разстояние 5 километра. Това е, защото според литературните данни аурите на Буда и на Христос са били също  няколко километра В този контекст експериментът е направен по дифол, като феноменът е въздействал на Индия от разстояние точно 5 километра и приложения доклад илюстрира възможностите му: 

ДОКЛАД

ПО

ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО ВЪРХУ МЕТАЛА ИНДИЙ НА ИЗЛЪЧЕНА И НАСОЧЕНА БИОЕНЕРГИЯ ЧРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ЧОВЕШКИЯ МОЗЪК

 

               

                Дали е възможно да бъдат повлияни свойствата на метали чрез въздействие с биоенергия? Как се променят термодинамичните характеристики на метали под влияние на специфична биоенергия? Възможно ли е използуване енергията на човешкия мозък, излъчена и насочена чрез подходящата му организация и концентрация? Тук се докосваме до въпроса с  предела на човешките възможности, в частност възможността на човешкия мозък чрез подходящата му организация и концентрация да излъчва и насочва действена енергия върху метали, провокира настоящото изследване, проведено от сътрудничката на Централната лаборатория по слънчева енергия и нови източници на енергия, БАН - н.с., к.х.н. Милка Хаджиева.

                Цел на проведеното изследване бе регистриране ефекта от биовъздействието на енергията на човешкия мозък върху термофизичните характеристики на метал. Избран бе металът индий, чиято висока чистота и повторяеми термофизични характеристики са добре изучени и потвърдени, поради което се използва за калибрационен стандарт в термичния анализ. Измерванията бяха проведени с компютърно-контролирана измервателна апаратура за термичен анализ - Меттлер ТА 1300. Регистрирана бе кинетика на фазовия преход на индий, изследван в режим на равномерно нагряване:

- без специфично биовъздействие върху експерименталния образец;

- с биовъздействие върху опитния образец от индий на специфичната енергия на Йордан Иванов, намиращ се на разстояние при-близително пет километра от експерименталната установка. Изследвани бяха опитни образци на метала Индий с различни тегла за оценка влиянието на теглото при биовъздействие от разстояние.

                За оценка стабилността на биоефекта беше проведено неколкократно стапяне (три пъти) на образеца.

                Резултатите за температурата на стапяне и топлината на стапяне за опитните образци от индий са представени в следната таблица:

 

 

 


 

със/без био-

тегло на

Температура

топлина на

въздействие

Пробата

на стапяне

стапяне

 

 

(мг)

(°С)

(джаул/грам)

1.

без

12.99

156.9

27.410

2.

със

12.91

157.0

27.935  

3.

със

13.39

157.1

27.933

4.

със

 

 

 

 

І нагряване

15.21

157.0

27.255

 

ІІ нагряване

15.21

157.0

27.142

 

ІІІ нагряване

15.21

157.1

27.137

 

                В първия случай е регистрирана температура на стапяне на индий 156.9°С, идентична с литературните данни при стандартни условия.

                Във втория случай с биовъздействие на енергията на Йордан Иванов е регистрирана температура на стапяне на индий 157°С. При всички опити на стапяне на образците от индий с въздействие на биоенергията на Йордан Иванов, се наблюдава повишение на температурата на стапяне, в сравнение с литературните данни за изследвания материал, независимо от теглото на образеца, както и независимо от многократността на фазовия преход. (Вж.сн.№ 25).

                Получените разлики между експерименталните данни за термофизичните характеристики на метала индий, измерени без и с биовъздействие, могат да бъдат оценени като резултат от въздействието на излъчената и насочена биоенергия на Йордан Иванов. Регистрираният ефект изисква по-нататъшни задълбочени изследвания, които могат да дадат нови данни за възможностите на човешкия мозък който чрез подходяща организация и концентрация може да излъчва и насочва действена енергия.


 

 

Ако само този единствен факт, сам по себе си е невероятен, световните учени следва да го оценят по достойнство като следва и да се гордеят, дори само с обстоятелството, че най-после е бил направен опит /откакто свят светува/, да се създаде статистика за жив човек, какъвто е Боянският маг Йордан Стоилов Иванов, за когото е била направена такава.

 

През 1957 г. у нас са били създадени тогавашните научни звена на НРБългария и феноменът Йордан Стоилов Иванов е бил под тяхно непрекъснато наблюдение: от  страна на оторизирани представители на различните звена на науката, тогавашните специални служби и различните видове институции, без, обаче  те да му пречат или да го тероризират чрез каквото и да е вмешателство. Така изследователите на феномена тогава са решили да оставят личността му на саморазвитие. Всичко е правено с цел, да се документира точно екоустойчивостта на Човека, в живата материя, за запазване чистотата на генетичните стойности на индивида , за което още тогава, нашата държава като цяло, въобще не е имала никаква грижа.Още тогава някои властимащи представители на науката умишлено са спирали от користни цели развитието на този феномен Йордан Стоилов Иванов, който определено би могъл да развие дейности, в много по-широк фронт или план на действие, в глобалния смисъл на екоменизма на Вселенството. Академик Йордан Ст. Иванов е ясновидец по рождение и в този контекст следва да отбележим, че подобни специални изследвания не се правят с хора, придобили дарбите си след травми, на което науката , научните звена и медицината не обръщат внимание. Такива дарби се получават при аномалии, при жените по време на раждания, при катастрофи, операции или при различни вкарвания на серуми и вдишвания, които са временни, непостоянни и неустойчиви. От тях  не може и не следва да се прави статистика за еталон.

 

Данни за специфичните възможности на този уникален българин отдавна са са включени в Световната компютърна банка по изхранване на човечеството. Описани са и в научните списания по биотехнологии от 1992- 1995 г., за научните институти в цивилизования свят, които резултати са крайните на хилядократни повторения от по-предишни и минали години, преди 1988 г.

Способността на Йордан Стоилов Иванов да влияе с биоенергия върху активността на растения е доказана чрез проведените опити под ръководството на  професор   Боряна Чолева.

На 6.10.1984 г. в Инвститута по царевица в Кнежа феноменът определя 3 български сорта царевица на които следва да се обърне внимание. Именно селектирането на тези сортове на изложение в Мексико /държавата с такова невероятно изобилие на царевица/ получават златен медал. Това за България е огромно постижение. Тогава става ясно, че институтът в Кнежа има намерение да произвежда Захарна царевица. Предложението на феномена Йордан Стоилов Иванов е било тази захарна царевица да бъде затворена в буркани, които да бъдат подложени на термична обработка – сваряване, от които 3 буркана са му били подарени.

 

Подробно е описано и едно от най-невероятните изследвания на български учени, за възможностите на психофизиотерапевта Йордан Стоилов Иванов като народен лечител, документирани от учени от БАН и МНЗ –СГ през 1988 - 1989 г. и регистрирани, с направената точна статистика,( която да може да се изпълнява от изчислителни машини), от физици, химици, физиолози, лекари и др., както и от представители на различните видове служби. Тогава през същата 1989 г. всички данни за феномена Йордан Стоилов Иванов са били микрофилмирани и подготвени за поколенията, придружени и с документация от научни доказателства за неговите възможности както и за експериментите, провеждани в същата връзка.

 В документацията за възможностите му като психофизиотерапевт и народен лечител изрично е записано, че той е припокрил осем от всичките 10 дяла в народната медицина, /от които двата останали са билкарството и чакръкчийството/, за всичките видове етноси на Балканите и за други континенти, за което също има достатъчно документиран материал.

Тук още веднъж следва да отбележим, че такива изследвания се правят само с хора, с доказана дарба по рождение, с много точна статистика и припокриване на резултати, /в зависимост ако има нужда от припокриване/, което е еталон за науката, медицината и различните сфери от обществения и многонационалния живот като след продължително търсене се оказва, че няма друг подобен такъв Човек, който "да дава или да увеличава продължителността  на живота".

Един пример - живота на бащата на испанския крал Хуан Карлос е бил продължен от мага в Мадрид с 11 дни. Това става във времето, в което Йордан Иванов е получил престижната европейска награда "Арката на Европа - Златна звезда" за цялостна дейност и качество на петте континента. Феноменът е бил удостоен с награди и отличия  и от страна на представители на дипломатически мисии у нас както и от страна на немалко държавни глави.

 

В началото на ХХІ век, приложени на практика, уменията и възможностите на Йордан Стоилов Иванов ще доведат до съхранение на кинетичната и потенциална енергия на жизнената сила.

Феноменът въздейства чрез ръка, поглед и мисъл по документи, както е дадено от науката, и както е съставен неговия знак – лого, нарисуван от художника - график Веселин Дамянов, последният впоследствие го рисува на всеки 7-8 години, за да остави за поколенията най –точния портрет на дакомизийски – сепски, / шопски/ генотип.

Същият уникален човешки мозък на българина наш съвременник за пръв път в световната история дава на Света точните координати на потъналия легендарен континент Атлантида.

По повод прецизираната, подбрана и точна информация от определенията на учените за феномена, което в еднаква степен и сила важи и за ясновидските му способности следва да отчетем, че той, който през живота си се е занимавал с какво ли не - абсолютно винаги се е съобразявал с всички изисквания от страна на наука, медицина, военни, за териториално опазване целостта на границите, за което не са му дадени приживе титли. И по фактите, които са били наблюдавани и се наблюдават до момента, този човек може спокойно да бъде удостоен със звание генерал – майор за изключителни заслуги към отечеството и доктор на науките по алтернативна медицина. Награждават го обаче не в България, награждава го Светът, за цялостната му дейност и качество, през 1993 г. в Мадрид, с Арката на Европа - Златна звезда”,  което спокойно може да го постави в един друг ареал - принц на Звездите.

Убедени сме, че подобен Човек е нужен на България и на света! С цялата богата гама от неговите възможности и качества, във всички видове направления на човешкия, земния,  растителния, животинския, водния, въздушния свят, което уви засега науката само регистрира.И тъй като днес светът се впечатлява и държи на точните цифри и статистики, от тях определено може да се прави статистика за такъв човек, препотвърдил екоустойчивостта в живата и неживата материя, в сферата на областта на живота, растенията, металите и в цялата екосистема във времето. В заключение можем само да добавим, че ако досега не са били научните институциите приписвали на себе си неправомерно и многократно заслугите, отредени за Йордан Стоилов Иванов, с всичките негови знания, умения и възможности, досега, трябвало неколкократно той да бъде предложен за удостояване с няколко НОБЕЛОВИ НАГРАДИ в различни области на живота, смъртта и лечението.

С уважение Анна Зографова – журналист-международник и член кореспондент на Международната академия по българознание, иновации и култура МАБИК и съставител на книгата „Боянският Маг Йордан Иванов“, отпечатана през 2004 г. от издателство ЕТ „Йордан Иванов“.

Anna.zografova@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 Тагове:   acadiordan ivanov,


Гласувай:
2Няма коментари
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: bojanapankov
Категория: Технологии
Прочетен: 1086883
Постинги: 351
Коментари: 74
Гласове: 450
Календар
«  Ноември, 2022  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930